Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nabíjení modulu akumulátoru napájecím adaptérem

Modul akumulátoru můžete nabíjet dodaným napájecím adaptérem. Nejprve připojte modul akumulátoru.

 1. Zavřete monitor LCD.
  • Jestliže je hledáček vytažený, zasuňte jej.

 2. Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové zásuvky .
  • Rozsvítí se oranžový indikátor POWER/CHG (nabíjení).
  • Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN videokamery.

  A: Napájecí adaptér

  B: Napájecí kabel

  C: Konektor DC IN

  D: Zarovnejte značku na zástrčce DC

Poznámka

 • Při používání napájecího adaptéru mějte na paměti následující poznámky.
  • Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku . Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky .
  • Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdí a nábytkem.
  • Zástrčka DC napájecího adaptéru ani konektory akumulátoru nesmí být zkratovány žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poruše.

Tip

 • Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C.