Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače

Nabijte modul akumulátoru propojením videokamery a počítače pomocí vestavěného kabelu USB. Nejprve připojte modul akumulátoru.

 1. Zavřete monitor LCD.
  • Jestliže je hledáček vytažený, zasuňte jej.

 2. Vytáhněte z videokamery vestavěný kabel USB.

 3. Připojte videokameru ke spuštěnému počítači pomocí vestavěného kabelu USB.
  • Rozsvítí se oranžový indikátor POWER/CHG (nabíjení).
  • Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte vestavěný kabel USB od počítače a uložte jej do kapsy na řemínku.
  • Není-li vestavěný kabel USB dostatečně dlouhý pro připojení, použijte pomocný spojovací kabel USB.

  : Vestavěný kabel USB

  : Do síťové zásuvky

Odpojení vestavěného kabelu USB

Po použití vložte vestavěný kabel USB zpět do kapsy na řemínku.

Tip

 • Akumulátor doporučujeme nabíjet při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C.