Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Pořizování fotografií

Pořizujte fotografie.

 1. Sejměte krytku objektivu.
 2. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení. Stisknutím tlačítka / (Režim snímání) vyberte režim nahrávání fotografií.
  • Režim nahrávání fotografií je možné vybrat také zvolením položky [MODE] na monitoru LCD.
  • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

 3. Mírným stisknutím tlačítka PHOTO zaostřete a potom tlačítko stiskněte úplně.
  • Pokud je zaostřeno správně, na monitoru LCD se zobrazí indikátor zámku AE/AF.

Poznámka

 • Budou indikovány následující stavy, jestliže jsou po dokončení nahrávání data i nadále zapisována na záznamové médium. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím ani neodpojujte modul akumulátoru či napájecí adaptér.
  • Indikátor přístupu svítí nebo bliká
  • Sejmutí fotografie z videa (Modely s vstupními/výstupními konektory USB) nebo vytvoření fotografie