Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úprava času závěrky

Níže je vysvětlen postup nastavení času závěrky.

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka SHUTTER SPEED nastavte ruční režim nastavení času závěrky.
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.
 3. Otočením voliče MANUAL upravte čas závěrky.

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko SHUTTER SPEED. Položka se zobrazí vedle hodnoty času závěrky.

Tip

 • Pohybující se nahrávané objekty budou vypadat odlišně v závislosti na času závěrky. Nastavte kratší čas závěrky, chcete-li zaznamenat rychle se pohybující objekt ostře bez rozmazání. Delší čas závěrky naopak pohyb daného objektu zvýrazní.
 • Můžete nastavit následující časy závěrky.
  • Mezi 1/8 a 1/10 000 sekundy v režimu nahrávání videa se snímkovou frekvencí 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • Mezi 1/6 a 1/10 000 sekundy v režimu nahrávání videa se snímkovou frekvencí 24p(*)/25p(**)
  • Mezi 1/8 a 1/1 000 sekundy v režimu nahrávání fotografií

  *Modely s kódováním barev NTSC

  **Modely s kódováním barev PAL

 • Automatické ostření je obtížné při delších časech závěrky. Doporučujeme provést ruční ostření s videokamerou upevněnou na stativu.
 • Při nahrávání pomocí funkce [Plynul. pom. NAHR.] je možné upravit rozsah časů závěrky ručně v rozmezí 1/250 až 1/10 000 sekundy. Při nahrávání pomocí funkce [Vysokorychl. NAHR.] se rozsah změní na 1/125 až 1/10 000 sekundy.
 • Při nahrávání v prostředí osvětleném zářivkou, sodíkovou či rtuťovou výbojkou nebo LED diodou se mohou objevit na monitoru LCD vodorovné pruhy. Tento stav je možné někdy zlepšit úpravou času závěrky.