Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nahrávání jiných objektů než osob (Zaměřené ostření)

Videokamera může automaticky sledovat vybraný objekt a upravovat zaostření.

  1. Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], nastavte ji na možnost [Vyp.].
  2. Při nahrávání klepněte na objekt, který chcete sledovat.
    • Chcete-li funkci Zaměřené ostření vypnout, vyberte položku .

Poznámka

  • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavená na možnost [Zap.], tato funkce není dostupná. Nereaguje, ani když klepnete na objekt na monitoru LCD.