Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Dvojí nahráv. videa

Můžete zapnout nebo vypnout režim duálního nahrávání (nahrávání videí MP4 během nahrávání videa).

  1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Dvojí nahráv. videa] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap.:
Nahraje video ve formátu MP4 během nahrávání videa v rozlišení 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E) nebo HD.
Vyp. (výchozí nastavení):
Nenahraje video ve formátu MP4 během nahrávání videa v rozlišení HD.

Poznámka

  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S HD] a položka [Snímk. Frekvence] na možnost 60p (modely s kódováním barev NTSC)/50p (modely s kódováním barev PAL), položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD] a položka [NAHRÁV. režim] na možnost [Kvalita 60p (modely s kódováním barev NTSC)]/[Kvalita 50p (modely s kódováním barev PAL)], položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD] a položka [Snímk. Frekvence] na možnost 60p (modely s kódováním barev NTSC)/50p (modely s kódováním barev PAL), položka [Dvojí nahráv. videa] bude nastavena na možnost [Vyp.].
  • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.], nelze použít následující funkce.
    • Pořizování fotografií během nahrávání videa (Duální snímání)
    • Detailní nahrávání vybraného objektu (Priorita tváře)