Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přehrávání videí a fotografií z obrazovky Prohlížení události

Uložené snímky je možné prohlížet podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události).

 1. Otevřete monitor LCD a stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) přejděte do režimu přehrávání.
  • Popřípadě lze použít položku (Zobrazit snímky) na monitoru LCD.

 2. Výběrem položky / přesuňte požadovanou událost do středu () a poté ji vyberte ().
  • Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času.
  • Zobrazí se jen videa uložená ve formátu vybraném v části [Formát souboru]. Zobrazená videa můžete změnit zvolením formátu z těchto možností – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru].
  • Pokud vyberete možnost [XAVC S 4K], změňte nastavení [Snímk. Frekvence] tak, aby bylo vhodné pro video, které chcete přehrát (modely s rozlišením 4K a kódováním barev NTSC).

   [Snímk. Frekvence]:

   Pokud vyberete možnost 30p, videa v režimu 24p se nezobrazí.

   Pokud vyberete možnost 24p, videa v režimu 30p se nezobrazí.

 3. Vyberte snímek.
  • Videokamera začne přehrávat od vybraného snímku až k poslednímu snímku v události.

 4. Výběrem příslušných tlačítek na monitoru LCD lze ovládat různé operace přehrávání.

Tlačítka operací přehrávání

/: Předchozí/další

: Vymazat

/: Rychlé přetáčení zpět/vpřed

: Kontext

/: Pozastavení/přehrávání

: Zastavení

: Přehrávání/zastavení prezentace

Poznámka

 • Chcete-li předejít ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané snímky na externí média.
 • V závislosti na přehrávaném snímku se některá tlačítka popsaná výše nemusejí zobrazit.
 • Zobrazená tlačítka se mohou v závislosti na modelu lišit.

Tip

 • Při opakovaném výběru položky / během přehrávání se videa budou přehrávat přibližně 5x, 10x, 30x nebo až 60x rychleji.
 • Chcete-li video během pozastavení přehrávat pomalu, stiskněte položku /.
 • Pokud přehráváte pouze fotografie a chcete prezentaci opakovat, vyberte možnost – [Nast. Prezentace].