Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Změna nastavení funkce Přehrávání průřezu

Pro Přehrávání průřezu lze nastavit rozsah a motiv.

  • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
  1. Před nebo po použití funkce Přehráváním průřezu vyberte na monitoru LCD položku [Nastavení průřezu].
    • Nastavení je rovněž možné upravit výběrem položky , zatímco se na videokameře přehrává průřez scén.

Popis položek nabídky

[Rozsah přehrávání]
Pro Přehrávání průřezu lze nastavit časové rozmezí (počáteční a koncové datum).
[Motiv]
Pro Přehrávání průřezu lze vybrat motiv.
[Hudba]
Lze vybrat hudbu.
[Délka]
Lze nastavit délku segmentu Přehrávání průřezu.
[Mix zvuku]
S hudbou je přehráván i původní zvuk.
[Bod průřezu]

Lze nastavit místa ve videu nebo na fotografii, která budou použita pro Přehrávání průřezu.

Přehrajte požadované video a vyberte položky . Nebo přehraje požadovanou fotografii a vyberte položku .

se zobrazí ve videu nebo fotografii, které jsou použity při Přehrávání průřezu.

Chcete-li body odstranit, vyberte položky – [Vymaz. všechny body].