Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámky týkající se používání externích médií

Přečtěte si opatření ohledně používání externích médií.

Poznámka

 • Pro tuto činnost je potřeba adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť).
 • Připojte napájecí adaptér k videokameře a potom napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky.
 • Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s externím médiem.
 • Externí média s funkcí kódu nemusí být možno použít.
 • Videokamera umí rozpoznat souborové systémy FAT a NTFS. Chcete-li použít externí médium formátované pomocí souborového systému, který videokamera rozpoznat neumí, je třeba nejprve provést formátování tohoto média v počítači či jiném zařízení. Před formátováním se přesvědčte, že na externím médiu nemáte uložena žádná důležitá data, protože formátování tato data vymaže.
 • Není zaručena správná funkce u všech zařízení, která splňují provozní požadavky.
 • Počet scén, které lze na externí médium uložit, je následující. Přestože externí zařízení médií obsahuje volný prostor, nelze uložit scény, jejichž počet překračuje následující hodnotu.
  • Videa ve formátu XAVC S: Max. 9 999
  • Videa ve formátu AVCHD: Max. 3 999
  • Celkový počet fotografií a videí ve formátu MP4: Max. 40 000
 • V závislosti na typu nahraných snímků může být počet scén menší.
 • Pokud videokamera externí médium nerozpozná, pokuste se provést následující operace.
  • Znovu k videokameře připojte adaptérový kabel USB.
  • Je-li externí médium vybaveno napájecím kabelem , připojte jej do síťové zásuvky .
 • Snímky z externího média do videokamery kopírovat nelze.

Zařízení, která nelze použít jako externí zařízení médií

 • Jako externí zařízení médií nelze používat následující zařízení:
  • běžné diskové jednotky, jako například jednotky CD nebo DVD
  • média připojená prostřednictvím rozbočovače USB
  • média s vestavěným rozbočovačem USB
  • čtečky karet