Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Připojení ke smartphonu nebo tabletu s funkcí NFC

Videokameru lze snadno připojit ke smartphonu nebo tabletu se systémem Android a funkcí NFC.

Poznámka

  • Nejprve zkontrolujte, zda není váš smartphone v režimu spánku a zda je jeho obrazovka odemknutá.
  1. Přiložte (značku N) na smartphonu ke (značce N) na videokameře.
    • Zkontrolujte, zda se (značka N) zobrazí na monitoru LCD videokamery.
    • Podržte videokameru a smartphone u sebe přibližně na 1–2 sekundy, dokud se ve smartphonu nespustí aplikace PlayMemories Mobile.

Možnosti funkce NFC

Po přiložení smartphonu s funkcí NFC ke kameře se mohou dostupné akce lišit v závislosti na stavu videokamery.

Je-li videokamera v režimu nahrávání videí/fotografování
Spustí se funkce [Ovl. smartphonem].
Při přehrávání snímků na videokameře
Spustí se funkce [Odes. do smartphonu] a dojde k přenosu přehrávaných snímků.

Poznámka

  • Pro použití jednodotykových funkcí videokamery, je vyžadován smartphone nebo tablet s funkcí NFC.
  • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro technologii bezdrátových komunikací na krátkou vzdálenost.
  • Pokud nebylo připojení úspěšné, zkuste postupy uvedené v části „Připojení smartphonu nebo tabletu se systémem Android“.