Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Golfový záběr

Rozděluje 2 sekundy rychlého pohybu do snímků, které jsou poté nahrány jako video a fotografie. Sérii pohybů lze prohlížet při přehrávání. To je užitečné v případech, jako je například kontrola golfového nebo tenisového úderu.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Formát souboru] – [AVCHD].
 2. – [Režim snímání] – [Golfový záběr].
 3. Umístěte objekt do bílé mřížky ve středu monitoru LCD a poté stiskněte tlačítko START/STOP bezprostředně poté, co osoba provedla nápřah.

  • Videokamera předpokládá, že k úderu golfové hole do míčku došlo ve chvíli, kdy byl po uplynutí 1 sekundy po stisku tlačítka START/STOP zachycen nejsilnější zvuk. Jakmile je zachycen zvuk nárazu golfové hole do míčku, dojde k automatickému nastavení intervalu nahrávání podle tohoto momentu.

  * sekund

  A: Moment, kdy stisknete tlačítko START/STOP

  B: Zvuk golfové hole narážející do míčku

  C: Videokamera zaznamenává snímky během tohoto intervalu 2 sekund.

Poznámka

 • Pokud videokamera není schopna zachytit zvuk nárazu golfové hole do míčku, nastaví automaticky moment nárazu na 0,5 sekundy před stisknutím tlačítka START/STOP a nahraje video v časovém intervalu od 1,5 sekundy před momentem nárazu do 0,5 sekundy po momentu nárazu.
 • Velikost snímků bude nastavena na 1 920×1 080.
 • Zvuk nahrát nelze.
 • Kvalita obrazu je oproti běžnému nahrávání nižší.
 • Položka [NAHRÁV. režim] bude automaticky nastavena na možnost [Standardní ].
 • Zvuk nárazu může být zaznamenán vestavěným mikrofonem, i když je připojen externí mikrofon.
 • Zaznamenaný obraz může obsahovat šum, pokud videokamera nemohla provést správnou analýzu záběru, protože se na pozadí vyskytoval pohyb. Doporučujeme nahrávat snímky za stabilních podmínek (například pomocí stativu).

Tip

 • Svůj úder si můžete zkontrolovat pomocí samospouště. Vyberte položky [] / [] – [Zap.] a po stisknutí tlačítka START/STOP zahájí videokamera odpočet. Za moment nárazu se bere bod, kdy odpočítávání dosáhne 0 a nahrává se pohyb před a po 0 bodu.