Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

NAHRÁV. režim

Pro videa můžete vybrat požadovanou kvalitu obrazu. Doba nahrávání nebo typ média, na které je možné kopírovat snímky, se může změnit podle vybrané kvality videa.

 1. – [Kvalita obr./Velikost] – [NAHRÁV. režim] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S 4K], lze vybrat hodnotu [60Mbps ] nebo [100Mbps ].

Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S HD], je hodnota [50Mbps ] položky [NAHRÁV. režim] pevně nastavená.

Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD]:

Nejvyšší kvalita :
Nahraje video v nejvyšší možné kvalitě videokamery (v režimu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Vysoká kvalita :
Nahraje video vyšší kvality (v režimu 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standardní :
Nahraje video ve standardní kvalitě (v režimu 60i (*)/50i (**)).
Dlouhá doba :
Nahraje dlouhé video (v režimu 60i (*)/50i (**)).
Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**)
Nahraje video v režimu 60p (*)/50p (**).

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Poznámka

 • Možnosti XAVC S 4K a 100 Mb/s lze vybrat současně v případě, že videokamera FDR-AX100/FDR-AX100E používá software ve verzi 3.00 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vyberte - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka [Verze] se v menu zobrazí se softwarem ve verzi 2.00 nebo novější.)

Tip

 • Typy médií, na která lze ukládat snímky, závisí na vybrané kvalitě snímku.
  • Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**)/Nejvyšší kvalita :

   Paměťová karta, externí média, disky Blu-ray

  • Vysoká kvalita /Standardní /Dlouhá doba :

   Paměťová karta, externí média, disky Blu-ray, disky s nahranými daty formátu AVCHD

*Modely s kódováním barev NTSC: Položku [Kvalita 60p ] lze nastavit pouze v případě, že je položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [60p].

**Modely s kódováním barev PAL: Položku [Kvalita 50p ] lze nastavit pouze v případě, že je položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [50p].