Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Vyvážení bílé

Vyvážení barev můžete upravit podle nahrávaného prostředí.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Vyvážení bílé] – požadované nastavení.
  • Toto nastavení můžete provést také pomocí tlačítka WHITE BALANCE.

Popis položek nabídky

(Auto) (výchozí nastavení):
Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
Pokud jste vyměnili modul akumulátoru, když bylo vybráno nastavení [Auto], nebo jste videokameru přenesli ven po použití v místnosti (či naopak), namiřte videokameru na nejbližší bílý objekt po dobu přibližně 10 sekund pro lepší úpravu vyvážení barev.
(Venku):
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo vhodné pro následující podmínky nahrávání:
 • Venku
 • Noční pohledy, neonová světla a ohňostroj
 • Východ nebo západ slunce
 • Osvětlení denní bílou zářivkou
(Uvnitř):
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo vhodné pro následující podmínky nahrávání:
 • Uvnitř
 • Scény z večírku nebo studia, kde se rychle mění světelné podmínky
 • Osvětlení světly ve studiu nebo sodíkovými lampami či barevnými žárovkami
(Teplota barvy):
Upravte vyvážení bílé podle teploty barev zdroje světla.
 • Vyberte teplotu barev a zvyšte/snižte hodnotu pomocí tlačítek /.
(Stisk):

Vyvážení bílé bude upraveno podle okolního světla.

 1. Vyberte .
 2. Namiřte videokameru na bílý objekt, jako je list papíru, aby vyplňoval celý monitor LCD a byl osvětlen stejně jako následně snímaný objekt.
 3. Vyberte .

Pokud se změnily světelné podmínky tím, že jste přenesli videokameru ven z místnosti či naopak, je nutné zopakovat postup [Stisk] a znovu upravit vyvážení bílé.

Ruční úprava vyvážení bílé

 1. Vyberte položku [OPTION] na obrazovce nastavení [Vyvážení bílé].
 2. Upravte vyvážení barev pomocí tlačítek / (B-A) a / (G-M).
 3. Vyberte .

Tip

 • Na monitoru LCD s tabulkou barev můžete zkontrolovat aktuálně vybrané vyvážení barev.

Poznámka

 • V prostředí s bílými zářivkami nebo zářivkami se studeným bílým světlem nastavte položku [Vyvážení bílé] na možnost [Auto] nebo upravte barvu v části [Stisk].
 • Během nahrávání videa nelze nastavit položku (Stisk).
 • Nastavíte-li možnost [Vyvážení bílé], bude funkce [Volba scény] nastavena na možnost [Auto].