Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení voliče

Voliči MANUAL můžete přiřadit jednu položku nabídky, kterou často používáte.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Nastavení voliče] – požadované nastavení.

Položky nabídky, které lze nastavit

Expozice/Kor. autom. expozice/Teplota barvy VB/VB B-A/VB G-M