Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přiřazení často používaných položek nabídky tlačítku MANUAL

Tlačítku MANUAL lze přiřadit vybrané funkce.

 1. Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko MANUAL.
  • Zobrazí se obrazovka [Nastavení voliče].
 2. Otočte voličem MANUAL a vyberte položku, která má být přiřazena.

 3. Stisknutím tlačítka MANUAL volbu potvrdíte.

Položky, které lze ovládat voličem MANUAL

 • [Expozice]
 • [Kor. autom. expozice]
 • [Teplota barvy VB]
 • [VB B-A]
 • [VB G-M]

Tip

 • Data videokamery, která se zobrazují na monitoru LCD, se liší dle nastavení nahrávání videokamery. Nastavení je signalizováno pomocí následujících ikon.
  • : Automaticky
  • : Expozice je nastavena ručně.