Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Očekávaná doba nahrávání videa

Zde je očekávaná doba nahrávání videí při ukládání na paměťovou kartu.

16 GB

Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 1 h 25 min (1 h 25 min)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 1 h 40 min (1 h 40 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h (2 h)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 40 min (2 h 5 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 3 h 30 min (2 h 40 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 3 h 50 min (3 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 6 h 10 min (5 h)

32 GB

Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 30 min (2 h 30 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 3 h (3 h)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 3 h 25 min (3 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 4 h 5 min (4 h 5 min)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 5 h 20 min (4 h 20 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 7 h 10 min (5 h 25 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 7 h 50 min (6 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 12 h 20 min (10 h 10 min)

64 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [100Mbps].
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 1 h 20 min (1 h 20 min)
Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [60Mbps].
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 5 min (2 h 5 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 10 min (2 h 10 min)
XAVC S HD:
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 25 min (2 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Kvalita 60p (*)/Kvalita 50p (**):
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 5 h 5 min (5 h 5 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 5 h 15 min (5 h 15 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 6 h (6 h)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 6 h 50 min (6 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 8 h 10 min (8 h 10 min)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 10 h 45 min (8 h 40 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 14 h 25 min (10 h 55 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 15 h 40 min (13 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 24 h 50 min (20 h 25 min)

128 GB

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):

Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [100Mbps ].
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 2 h 40 min (2 h 40 min)

Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [60Mbps ].
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 4 h 10 min (4 h 10 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 4 h 25 min (4 h 25 min)
XAVC S HD:
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 4 h 50 min (4 h 50 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 5 h 10 min (5 h 10 min)
Kvalita 60p :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 10 h 10 min (10 h 10 min)
Nejvyšší kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 10 h 30 min (10 h 30 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 12 h 5 min (12 h 5 min)
Vysoká kvalita :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 13 h 40 min (13 h 40 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 16 h 25 min (16 h 25 min)
Standardní :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 21 h 35 min (17 h 10 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 28 h 50 min (21 h 55 min)
Dlouhá doba :
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Zap.]: 30 h 45 min (27 h 25 min)
Položka [Dvojí nahráv. videa] je nastavená na možnost [Vyp.]: 49 h 50 min (40 h 55 min)

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Poznámka

  • Při použití paměťové karty Sony.
  • Při nahrávání videí ve formátu AVCHD s funkcí [Režim zvuku] nastavenou na možnost [5.1ch surround].
  • Možnosti XAVC S 4K a 100 Mb/s lze vybrat současně v případě, že videokamera FDR-AX100/FDR-AX100E používá software ve verzi 3.00 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vyberte - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka [Verze] se v menu zobrazí se softwarem ve verzi 2.00 nebo novější.)
  • Číslo v závorkách „( )“ je minimální doba nahrávání.