Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Paměťová karta

 • U paměťové karty naformátované v počítači (s operačním systémem Windows/Mac) není zaručena kompatibilita s videokamerou.
 • Rychlost čtení a zápisu dat se může pro jednotlivé kombinace paměťové karty a kompatibilních zařízení lišit.
 • V následujících případech může dojít ke ztrátě či poškození dat (data nebudou nahrazena):
  • Pokud vysunete paměťovou kartu nebo vypnete videokameru v průběhu čtení nebo zápisu obrazových souborů na paměťovou kartu (když bliká nebo svítí indikátor přístupu).
  • Používáte-li paměťovou kartu v blízkosti magnetů nebo magnetického pole.
 • Důležitá data doporučujeme zálohovat na pevný disk počítače.
 • Na kartu ani adaptér paměťové karty neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného.
 • Nedotýkejte se kovovými předměty kontaktů.
 • Paměťovou kartu neohýbejte, neupouštějte na zem a nevystavujte působení síly.
 • Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat nebo upravovat.
 • Paměťovou kartu chraňte před vlhkostí.
 • Paměťovou kartu uchovávejte mimo dosah malých dětí. Mohly by ji spolknout.
 • Do slotu paměťové karty nevkládejte nic jiného, než paměťovou kartu správné velikosti. Mohlo by dojít k poruše.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neuchovávejte na těchto místech:
  • na místech vystavených velmi vysokým teplotám, jako je automobil zaparkovaný na slunci
  • pod přímými slunečními paprsky
  • na vlhkých místech nebo v místech vystavených vlivu korozívních plynů

Typy paměťových karet, které lze ve videokameře použít

 • Použít lze pouze kartu Memory Stick PRO Duo, která je o polovinu větší než karta Memory Stick, nebo standardně velikou kartu SD.

Informace o adaptéru pro paměťovou kartu

 • Při použití adaptéru paměťové karty, který umožňuje použití paměťové karty v zařízení kompatibilním s paměťovými kartami, dbejte, aby byla paměťová karta vložena správným směrem. Není-li paměťová karta vložena až nadoraz, nemusí fungovat správně.

Kompatibilita obrazových dat

 • Soubory s obrazovými daty uložené na paměťové kartě pomocí videokamery splňují požadavky univerzálního standardu „Design rule for Camera File system“, který zavedla organizace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Pokud ve videokameře nelze použít paměťovou kartu, která byla použita v jiném zařízení, je potřeba ji ve videokameře naformátovat. Nezapomeňte, že formátováním budou vymazány všechny informace na paměťové kartě.
 • Přehrávání snímků pomocí videokamery nemusí být možné v následujících případech:
  • při přehrávání obrazových dat upravených v počítači
  • při přehrávání obrazových dat pořízených pomocí jiných zařízení

Informace o kartě Memory Stick

Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)
Memory Stick PRO-HG Duo :
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)
Memory Stick XC-HG Duo :
Nahrávání/přehrávání: podporováno (*)

* Kromě formátu XAVC S

 • Videokamera nepodporuje 8bitový paralelní přenos dat, ale podporuje 4bitový paralelní přenos dat stejný jako v případě karet Memory Stick PRO Duo.
 • Tento produkt není schopen nahrávat ani přehrávat data využívající technologii MagicGate. MagicGate je technologie ochrany autorských práv, která zaznamenává a přenáší obsah v šifrovaném formátu.
 • Videa ukládaná na média Memory Stick XC-HG Duo nebo paměťové karty SDXC nelze importovat ani přehrávat v počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují systém souborů exFAT(*) za použití kabelu USB k propojení videokamery a daného zařízení. Předem si ověřte, že připojované zařízení podporuje systém exFAT. Pokud připojujete zařízení, které nepodporuje systém exFAT a objeví se obrazovka týkající se formátování, formátování neprovádějte. Veškerá data budou ztracena.

  *exFAT je systém souborů, který se používá pro média Memory Stick XC-HG Duo nebo paměťové karty SDXC.