Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Modul akumulátoru InfoLITHIUM

Videokamera pracuje pouze s moduly akumulátoru InfoLITHIUM řady V. Moduly akumulátoru InfoLITHIUM řady V jsou označeny značkou .

Co je modul akumulátoru InfoLITHIUM?

 • Modul akumulátoru InfoLITHIUM je sada lithium-iontových článků, která umožňuje přenos informací týkajících se pracovních podmínek mezi videokamerou a napájecím adaptérem nebo nabíječkou (prodává se zvlášť).
 • Modul akumulátoru InfoLITHIUM vypočítá spotřebu energie v závislosti na provozních podmínkách a zobrazí čas v minutách zbývající do úplného vybití akumulátoru.

Nabíjení modulu akumulátoru

 • Před použitím videokamery zkontrolujte, že je modul akumulátoru nabitý.
 • Doporučujeme, abyste modul akumulátoru nabíjeli v prostředí s teplotou mezi 10 ˚C a 30 ˚C, dokud nezhasne indikátor POWER/CHG (nabíjení). Pokud budete akumulátor nabíjet v prostředí s jinou než uvedenou teplotou, je možné, že modul akumulátoru nebude nabitý úplně.
 • Indikátor POWER/CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za následujících okolností.
  • Modul akumulátoru není vložen správně.
  • Modul akumulátoru je poškozený.
  • Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.

   Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.

  • Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.

   Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.

Efektivní používání modulu akumulátoru

 • Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje, je-li okolní teplota 10 ˚C a nižší. V tomto případě se rovněž zkracuje provozní doba modulu akumulátoru. Dojde-li k tomu, doporučujeme k zajištění delší provozní doby modulu akumulátoru provést jednu z následujících akcí:
  • Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte jej do videokamery těsně předtím, než zahájíte snímání.
  • Použijte modul akumulátoru s velkou kapacitou.
 • Při častém používání monitoru LCD a při častém přehrávání a rychlém přetáčení zpět nebo vpřed se modul akumulátoru vybíjí rychleji.
 • Pokud s videokamerou nenahráváte ani nepřehráváte, nechejte monitor LCD zavřený. Videokamera spotřebovává energii modulu akumulátoru i v pohotovostním režimu nebo při pozastaveném přehrávání.
 • Mějte při sobě náhradní baterie, které je možné používat 2x až 3x déle než je původní doba nahrávání.
 • Chraňte modul akumulátoru před vlhkostí. Modul akumulátoru není odolný vůči vodě.

Indikátor zbývající kapacity baterie

 • Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle indikátoru zbývající kapacity baterie obsahuje modul akumulátoru ještě dostatek energie, znovu modul akumulátoru zcela dobijte. Indikátor zbývající kapacity baterie se bude zobrazovat správně. Nezapomeňte však, že pokud dlouhodobě používáte videokameru v prostředí s vysokou teplotou a ponecháte delší dobu plně nabitý modul akumulátoru bez použití nebo pokud modul akumulátoru používáte velmi často, nemusí se zobrazit správný údaj.
 • V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě může blikající ikona signalizovat nízkou úroveň nabití akumulátoru, i když do vybití ještě zbývá přibližně 20 minut.

Skladování modulu akumulátoru

 • Pokud modul akumulátoru nebyl používán delší dobu, je třeba jej plně nabít a použít ve videokameře alespoň jednou ročně. V opačném případě nelze zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a uložte jej na suchém a chladném místě.
 • Chcete-li modul akumulátoru videokamery vybít úplně, vyberte položky – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Úspora energie] – [Vyp.] a ponechejte videokameru v pohotovostním režimu, než se modul vybije.

Životnost akumulátoru

 • Kapacita akumulátoru v průběhu času a s opakovaným používání postupně klesá. Dojde-li k výraznému zkrácení intervalu mezi nabíjeními, bude zřejmě potřeba vyměnit modul akumulátoru za nový.
 • Životnost akumulátoru závisí na provozních podmínkách a způsobu uchovávání.