Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Kinotón

Videokamera automaticky nastavuje kvalitu obrazu tak, aby připomínala filmovou atmosféru.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Kinotón] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp.(výchozí nastavení):
Funkce Kinotón se nepoužívá.
Zap.:
Funkce Kinotón se používá.

Poznámka

  • Při zapnutí nebo vypnutí této funkce dojde k dočasnému pozastavení obrazu.
  • Je-li funkce [Kinotón] nastavena na [Zap.], nastavení [Volba scény] se změní na [Auto].
  • Je-li funkce [Kinotón] nastavena na [Zap.], nastavení [Obrazový efekt] se změní na [Vyp.].