Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Auto Review

Nasnímaný záber môžete skontrolovať na displeji bezprostredne po nasnímaní. Môžete tiež nastaviť časový interval zobrazenia pre automatickú kontrolu záberu (Auto Review).

  1. MENU (Custom Settings) → [Auto Review] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

10 Sec/5 Sec/2 Sec (východiskové nastavenie):
Nasnímaný záber sa zobrazí na displeji bezprostredne po nasnímaní na zvolený časový interval. Ak použijete funkciu zväčšenia počas automatickej kontroly záberu, daný záber môžete skontrolovať pomocou rozsahu zväčšenia.
Off:
Automatická kontrola záberu sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď výrobok zväčšuje záber pomocou spracovania záberu, môže sa dočasne zobraziť pôvodný záber pred zväčšením a až potom sa zobrazí zväčšený záber.
  • Nastavenia DISP (Nastavenie zobrazenia) sa použijú na zobrazenie pri automatickej kontrole záberu (Auto Review).