Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Intelligent Auto

Výrobok analyzuje snímaný objekt a umožní snímať s vhodnými nastaveniami.

  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Intelligent Auto).
  2. Fotoaparát namierte na snímaný objekt.
    Keď fotoaparát rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznanej scény.

  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Poznámka

  • Výrobok nerozpozná scénu pri snímaní záberov s inými funkciami zoomu ako je optický zoom.
  • Výrobok nemusí správne rozpoznať tieto scény za určitých podmienok snímania.