Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Informácie o rozpoznaní scén

Rozpoznanie scén pracuje v režime [Intelligent Auto] a v režime [Superior Auto].

Táto funkcia umožňuje výrobku, aby automaticky rozpoznal podmienky snímania a nasnímal záber.

Rozpoznanie scén:

Zobrazia sa ikony a sprievodcovia, ako sú (Portrait), (Infant), (Night Portrait), (Night Scene), (Backlight Portrait), (Backlight), (Landscape), (Macro), (Spotlight), (Low Light), (Night Scene using a tripod) alebo (Hand-held Twilight).

Spracovanie záberov:

Cont. Shooting, Slow Sync., Auto HDR, Daylight Sync., Slow Shutter, Hand-held Twilight

Poznámka

  • Keď je [Smile/Face Detect.] nastavené na možnosť [Off], fotoaparát nerozpozná scény [Portrait], [Backlight Portrait], [Night Portrait] a [Infant].