Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Custom Key Settings

Priradenie funkcií rôznym tlačidlám umožňuje urýchliť ovládanie výrobku stlačením vhodného tlačidla pri zobrazení prostredia s informáciami o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → nastavte funkciu požadovanému tlačidlu.

Poznámka

  • Niektoré funkcie sa určitým tlačidlám nedajú priradiť.