Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zoom Setting

Môžete zvoliť nastavenie zoomu výrobku.

  1. MENU (Custom Settings) → [Zoom Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Optical zoom only (východiskové nastavenie):
Optický zoom je aktivovaný. Funkciu inteligentného zoomu je možné použiť, ak nastavíte [Image Size] na [M] alebo [S].

On:ClearImage Zoom:
Aj keď sa rozsah optického zoomu prekročí, výrobok bude zväčšovať zábery v rámci rozsahu, v ktorom nedôjde k značnému zhoršeniu kvality obrazu.

On:Digital Zoom:
Keď sa rozsah priblíženia [Clear Image Zoom] prekročí, výrobok zväčší zábery na najväčšiu mieru. Kvalita obrazu sa však zhorší.

Poznámka

  • Nastavte [Optical zoom only], ak chcete zväčšovať zábery v rámci rozsahu, v ktorom nedôjde k zhoršeniu kvality obrazu.