Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Funkcia zoomu dostupné s týmto výrobkom

Funkcia zoomu tohto výrobku poskytuje zoom s vyššou mierou zväčšenia kombináciou rôznych funkcií zoomu. Ikona zobrazená na displeji sa mení podľa zvolenej funkcie zoomu.

(1) Rozsah optického zoomu
Priblíženie záberov v rozsahu zoomu objektívu.
Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, zobrazí sa pruhový indikátor rozsahu optického zoomu.
Keď je pripojený iný objektív ako s motorovým nastavením zoomu, pruhový indikátor rozsahu optického zoomu sa nezobrazí.

(2) Rozsah inteligentného zoomu ()
Priblíženie záberov bez spôsobenia zhoršenia pôvodnej kvality čiastočným orezaním záberu (len vtedy, keď je veľkosť záberu [M] alebo [S]).

(3) Rozsah funkcie Clear Image Zoom ()
Priblíženie záberov pomocou ich spracovania s menším zhoršením kvality. Najprv nastavte [Zoom Setting] na [On:ClearImage Zoom] alebo [On:Digital Zoom].

(4) Rozsah digitálneho zoomu ()
Zväčšiť zábery je možné pomocou spracovania obrazu. Keď zvolíte [On:Digital Zoom] pre [Zoom Setting], môžete použiť túto funkciu zoomu.

Poznámka

 • Východiskové nastavenie pre [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Východiskové nastavenie pre [Image Size] je [L]. Ak chcete použiť funkciu smart zoom, zmeňte [Image Size] na [M] alebo [S].
 • Funkcie zoomu iné ako optický zoom nie sú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • [Sweep Panorama]
  • [Smile/Face Detect.] je nastavené na [Smile Shutter]
  • [Quality] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG]
 • Funkcia inteligentného zoomu sa nedá použiť pri videozáznamoch.
 • Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, nie je možné použiť [Zoom] z MENU. Ak zväčšíte zábery za rozsah optického zoomu, výrobok sa automaticky prepne do [Zoom].
 • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a rámček oblasti zaostrovania sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie. Rovnako sa [Metering Mode] pevne nastaví na [Multi].