Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Single Bracket

Nasnímajú sa viaceré zábery, zatiaľ čo sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej.
Stlačte tlačidlo spúšte na nasnímanie každého záberu. Po nasnímaní môžete zvoliť záber, ktorý vyhovuje vášmu zámeru.

  1. MENU (Camera Settings) → [Drive Mode] [Single Bracket].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Single Bracket: 0.3EV 3 Image (východiskové nastavenie):
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,3 EV.
Single Bracket: 0.3EV 5 Image:
Pri tomto nastavení sa nasníma celkovo päť záberov za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,3 EV.
Single Bracket: 0.5EV 3 Image:
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,5 EV.
Single Bracket: 0.5EV 5 Image:
Pri tomto nastavení sa nasníma celkovo päť záberov za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,5 EV.
Single Bracket: 0.7EV 3 Image:
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,7 EV.
Single Bracket: 0.7EV 5 Image:
Pri tomto nastavení sa nasníma celkovo päť záberov za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 0,7 EV.
Single Bracket: 1.0EV 3 Image:
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 1,0 EV.
Single Bracket: 2.0EV 3 Image:
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 2,0 EV.
Single Bracket: 3.0EV 3 Image:
Pri tomto nastavení sa nasnímajú celkovo tri zábery za sebou s hodnotou expozície posunutou o plus alebo mínus 3,0 EV.

Poznámka

  • Keď je zvolená možnosť [ISO AUTO] v režime [Manual Exposure], expozícia sa zmení na základe nastavenia hodnoty citlivosti ISO. Ak sa zvolí iné nastavenie ako [ISO AUTO], expozícia sa zmení na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
  • Keď nastavíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korekcie príslušnej hodnoty.