Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AF On

Môžete zaostriť pomocou ktoréhokoľvek tlačidla namiesto stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Použijú sa nastavenia pre [Focus Mode].

  1. Zvoľte požadované tlačidlo a priraďte mu funkciu [AF On] pomocou MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings].
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [AF On] počas snímania s automatickým zaostrovaním.