Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AF w/ shutter (statický záber)

Voľba toho, či sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice spustí automatické zaostrovanie. Voľbou [Off] nastavte zaostrenie a expozíciu osobitne.

  1. MENU(Custom Settings) → [AF w/ shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Automatické zaostrovanie sa spustí po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Automatické zaostrovanie sa nespustí, aj keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice.

Rada

  • Keď je [AF w/ shutter] nastavené na [Off], stále môžete použiť funkciu [AF On].