Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Focus Magnifier

Zaostrenie môžete skontrolovať pomocou zväčšenia záberu pred nasnímaním.

  1. MENU (Camera Settings)[Focus Magnifier].
  2. Stlačením v strede ovládacieho kolieska zväčšite záber a zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  3. Skontrolujte zaostrenie.
  4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Rada

  • Po každom stlačení v strede sa miera zväčšenia zmení.
  • Pri manuálnom zaostrovaní môžete nastaviť zaostrenie počas zväčšenia záberu.
  • Funkcia [Focus Magnifier] sa zruší po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
  • Zábery môžete snímať počas zväčšenia záberu, ale tento výrobok uloží záber zobrazený na celom displeji.
  • Po nasnímaní záberu sa funkcia [Focus Magnifier] zruší.