Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

MF Assist (statický záber)

Automaticky sa zväčší záber na displeji, aby sa uľahčilo manuálne zaostrenie. Táto funkcia pracuje pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU (Custom Settings) → [MF Assist][On].
  2. Otočením zaostrovacieho krúžku nastavte zaostrenie.
  • Záber je zväčšený. Zábery je možné ešte viac zväčšiť stlačením v strede ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Pri snímaní videozáznamov sa [MF Assist] nedá použiť.
  • [MF Assist] je dostupný len vtedy, keď je pripojený objektív E-mount.