Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

4K Still Image PB

Statické zábery sa vysielajú s rozlíšením 4K do TV prijímača pripojeného prostredníctvom HDMI, ktorý podporuje 4K.

  1. Vypnite tento výrobok a TV prijímač.
  2. Pripojte mikrokonektor HDMI tohto výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
  4. Zapnite tento výrobok.
  5. Zobrazte statický záber a potom stlačte spodnú stranu ovládacieho kolieska.
    Statický záber sa vysiela v rozlíšení 4K.
    • Statické zábery sa dajú vysielať v rozlíšení 4K voľbou MENU(Playback) → [4K Still Image PB][OK].

Poznámka

  • Táto ponuka je dostupná len pri TV prijímačoch kompatibilných s 4K. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.