Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Typ disku

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Disk Blu-ray umožňuje zaznamenať dlhšie trvanie videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) než disky DVD.

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk so záznamom vo formáte AVCHD)
Videozáznam s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa dá uložiť na médiá DVD, ako sú napríklad disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

  • Disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete prehrávať prostredníctvom zariadení umožňujúcich prehrávanie formátu AVCHD, ako sú prehrávač Blu-ray diskov a PlayStation®3 značky Sony. Takéto disky sa nedajú prehrávať prostredníctvom bežných DVD prehrávačov.

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Videozáznam s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) skonvertovaný z videozáznamu s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa dá uložiť na médiá DVD, ako sú napríklad disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

Rada

Pomocou softvéru PlayMemories Home môžete používať nasledujúce typy 12 cm diskov. V prípade diskov Blu-ray si pozrite „Vytváranie diskov Blu-ray“.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Neprepisovateľné

DVD-RW/DVD+RW: Prepisovateľné

  • Vždy zabezpečte, aby sa vo vašom zariadení „PlayStation 3“ používala najnovšia verzia softvéru systému „PlayStation 3“.
  • V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť zariadenie „PlayStation 3“ dostupné.