Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zábery sa nedajú vytlačiť s dátumom.

  • Ak chcete tlačiť zábery s dátumom, použite [Print Setting] v rámci [Specify Printing].
  • Môžete vytlačiť zábery s vloženým dátumom, ak tlačiareň alebo softvér dokáže rozpoznať informácie Exif. Informácie o kompatibilite s Exif si vyžiadajte od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
  • Pomocou softvéru PlayMemories Home môžete vytlačiť zábery s dátumom bez zaznamenania dátumu.
  • Keď si dávate vytlačiť zábery vo fotoštúdiu, dajú sa vytlačiť s dátumom, ak o to požiadate.