Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Informácie o [In-Camera Guide]

[In-Camera Guide] zobrazuje popisy položiek MENU, tlačidla Fn (Funkcia), ako aj nastavení, pričom v prípade, že sa funkcia nedá nastaviť, vysvetlenie dôvodu.

  1. Stlačte tlačidlo MENU alebo Fn.
  2. Zvoľte požadovanú položku MENU pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany na ovládacom koliesku.
  3. Stlačte tlačidlo C2 (Používateľské nastavenie 2).

    Zobrazí sa sprievodca úkonmi pre položku MENU, ktorú ste zvolili v kroku 2.

    • Ak stlačíte v strede ovládacieho kolieska po voľbe položky zobrazenej sivou farbou, zobrazí sa vysvetlenie dôvodu, prečo sa daná položka nedá nastaviť.