Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Superior Auto

Výrobok automaticky rozpozná a vyhodnotí podmienky snímania a vhodné nastavenia sa vykonajú automaticky.

Výrobok môže nasnímať viacero záberov a vytvoriť zložený záber, atď., a to s použitím viacerých nastavení snímania ako v inteligentnom automatickom režime na záznam záberov s vyššou kvalitou.
 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Superior Auto).
 2. Fotoaparát namierte na snímaný objekt.
  Keď fotoaparát rozpozná scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznania scény. Ak je to potrebné, zobrazia sa aj vhodná funkcia snímania pre rozpoznanú scénu a počet uvoľnení uzávierky.

 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  Keď fotoaparát nasníma viacero záberov, automaticky vyberie a uloží vhodný záber. Všetky zábery je tiež možné uložiť nastavením [S. Auto Img. Extract.].

Poznámka

 • Keď sa výrobok používa na vytváranie kompozitných záberov, proces snímania trvá dlhšie ako zvyčajne.
 • Výrobok nerozpozná scénu, keď používate funkcie zoomu iné ako optický zoom.
 • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za niektorých podmienok snímania.
 • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG], výrobok nedokáže vytvoriť kompozitný záber.