Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Image Size (statický záber)

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov sa reprodukuje, keď sa záber vytlačí na papieri veľkého formátu. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné nasnímať.

  1. MENU (Camera Settings) → [Image Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Veľkosť záberu, keď [Aspect Ratio] je 3:2
L: 24M 6000 × 4000 pixelov
M: 12M 4240 × 2832 pixelov
S: 6.0M 3008 × 2000 pixelov
Veľkosť záberu, keď [Aspect Ratio] je 16:9
L: 20M 6000 × 3376 pixelov
M: 10M 4240 × 2400 pixelov
S: 5.1M 3008 × 1688 pixelov

Poznámka

  • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG], veľkosť záberov vo formáte RAW bude zodpovedať [L].