Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Focus Area

Zvolí sa oblasť zaostrovania. Túto funkciu použite vtedy, keď sa v režime automatického zaostrovania ťažko získava správne zaostrenie.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Wide:
Výrobok automaticky zaostrí na objekt vo všetkých rozsahoch záberu.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice v režime snímania statických záberov, okolo zaostrenej oblasti sa zobrazí zelený rámček.
Zone:
Zvoľte zónu na displeji, na ktorú sa má zaostriť. Zóna sa skladá z deviatich zaostrovacích oblastí, pričom výrobok automaticky zvolí zaostrovaciu oblasť, na ktorú sa má zaostriť.
Center:
Výrobok automaticky zaostrí na objekt v strede záberu. Pri použití spolu s funkciou uzamknutia automatického zaostrovania môžete vytvoriť ľubovoľnú kompozíciu záberu.
Flexible Spot:
Umožňuje posunúť rámček rozsahu automatického zaostrovania do požadovaného bodu na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.

Poznámka

  • Keď [Focus Mode] je [Continuous AF] a [Focus Area] je [Wide] alebo [Zone], vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa po dosiahnutí zaostrenia môže zmeniť.
  • Keď [AF Illuminator] je [Auto] a [Focus Area] je [Wide] alebo [Zone], vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa môže zobraziť vo forme bodkovanej čiary.