Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Používanie Lock-on AF

Automaticky sa zachováva zaostrenie pohybujúceho sa objektu.

 1. MENU (Camera Settings) → [Lock-on AF][On] alebo [On (Start w/shutter)].
 2. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Ak zvolíte [On]:
(1) Ak sa zobrazí cieľový rámček (A), umiestnite požadovaný objekt, ktorý sa má sledovať, do rámčeka a stlačte v strede.
Ak sa cieľový rámček nezobrazí, stlačením v strede zobrazte rámček a potom stlačte v strede. Výrobok začne sledovať požadovaný objekt.

Ak zvolíte [On (Start w/shutter)]:
(1) Vytvorte kompozíciu záberu s objektom, ktorý sa má sledovať.
(2) Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Výrobok začne sledovať požadovaný objekt.

Poznámka

 • [Lock-on AF] nemusí pracovať dobre v nasledujúcich situáciách:
  • Sledovaný objekt sa pohybuje príliš rýchlo.
  • Sledovaný objekt je príliš malý alebo príliš veľký.
  • Kontrast medzi snímaným objektom a pozadím je nedostatočný.
  • Je tma.
  • Okolité osvetlenie sa mení.
 • [On (Start w/shutter)] sa dá nastaviť len vtedy, keď sa [Continuous AF] zvolí v [Focus Mode].

Rada

 • Ak sa sledovaný objekt stratí, tento výrobok ho dokáže rozpoznať a obnoviť funkciu uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF), keď sa daný objekt znova objaví na displeji.