Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Lock-on AF

Nastavte funkciu sledovania, aby mohlo pokračovať zaostrovanie na požadovaný objekt.

  1. MENU (Camera Settings) → [Lock-on AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Objekt, na ktorý sa má zaostrovať, sa nesleduje.
On:
Sleduje sa objekt, na ktorý sa má zaostrovať.
On (Start w/shutter):
Sleduje sa objekt, na ktorý sa má zaostrovať, keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice.

Poznámka

  • Nastaviť [On (Start w/shutter)] je možné len vtedy, keď sa [Continuous AF] zvolí pre [Focus Mode].