Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Manual Exposure

Môžete snímať s požadovaným nastavením expozície na základe úpravy rýchlosti uzávierky aj clony.Rýchlosť uzávierky a hodnota clony sa počas snímania videozáznamov môžu zmeniť.

 1. Otočný prepínač režimov nastavte na M (Manual Exposure).
 2. Zvoľte požadovanú rýchlosť uzávierky otočením ovládacieho kolieska.
  Zvoľte požadovanú hodnotu clony otočením ovládacieho voliča.
  Keď je [ISO] nastavená na inú možnosť ako [ISO AUTO], použite MM (manuálne meranie) na kontrolu hodnoty expozície.
  Smerom k +: Zábery sa zosvetlia.
  Smerom k − : Zábery sa stmavia.
  0: Vhodná expozícia analyzovaná výrobkom
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.

Poznámka

 • Keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO], hodnota ISO sa automaticky zmení s cieľom dosiahnuť správnu expozíciu pomocou hodnoty clony a rýchlosti uzávierky, ktoré ste nastavili. Ak hodnota clony a rýchlosť uzávierky, ktoré ste nastavili, nie sú vhodne pre správnu expozíciu, indikátor hodnoty ISO bude blikať.
 • Indikátor manuálneho merania sa nezobrazí, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].
 • Keď intenzita okolitého osvetlenia presiahne merací rozsah manuálneho merania, indikátor manuálneho merania začne blikať.
 • Indikátor (SteadyShot výstraha) sa nezobrazí v manuálnom expozičnom režime.
 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.