Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Bilden är suddig i sökaren.

  • Ställ in dioptriskalan på rätt sätt med hjälp av dioptrijusteringsratten.