Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Intelligent auto

Produkten analyserar motivet så att det går att ta bilder med lämpliga inställningar.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent auto).
  2. Rikta kameran mot motivet.
    När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

  • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.