Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Minne

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

  1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
  2. MENU (Kamerainst.) → [Minne] → önskat nummer.

Punkter som går att registrera

  • Tagningsläge
  • Bländare (F-värde)
  • Slutartid
  • Kamerainst.

För att hämta fram de registrerade inställningarna

Ställ in lägesomkopplaren på MR, och tryck sedan på höger/vänster sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat minnesnummer.

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

  • Programflyttning går inte att registrera.