Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Hämta från minnet

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet).
  2. Tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat nummer, och tryck sedan på i mitten.
    • Det går även att hämta fram registrerade lägen eller inställningar genom att välja MENU → (Kamerainst.) → [Hämta från minnet].

OBS!

  • Registrera tagningsinställningar i förväg med hjälp av [Minne]-funktionen.
  • Om man ställer in [Hämta från minnet] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.