Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Nedladdning av applikationer direkt till produkten med hjälp av Wi-Fi-funktionen

Det går att ladda ner applikationer med hjälp av Wi-Fi-funktionen utan att ansluta produkten till en dator.

  1. MENU(Program) → Programlista(PlayMemories Camera Apps), och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda ner applikationer.
    Glöm inte att skapa ett kundkonto först.

OBS!

  • När IP-adressinställningen för den här produkten är inställd på [Manuell] går det inte att ladda ner applikationer. Ställ in punkten [Inställning IP-adress][Auto].