Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Visa på TV

Det går att titta på bilder på en nätverksklar TV genom att överföra bilder från produkten utan att man behöver ansluta produkten till TV:n via någon kabel. För somliga TV-apparater behöver man utföra vissa manövrer på själva TV-apparaten. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.

 1. MENU(Trådlös)[Visa på TV] → den apparat som ska anslutas.
 2. Om du vill spela upp bilder som ett bildspel, så tryck på i mitten på styrratten.

  • För att visa nästa/föregående bild för hand trycker man till höger/till vänster på styrratten.
  • För att ändra vilken apparat som ska anslutas trycker man nedtill på styrratten, och väljer sedan [Enhetslista].

Bildspelsinställningar

Det går att ändra bildspelsinställningarna genom att trycka nedtill på styrratten.

Val av uppspelning:
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas.

Mappvisn. (Stillbilder):
Välj antingen [Alla] eller [Alla i mappen].

Datumvisning:
Välj antingen [Alla] eller [Alla på datumet].

Intervall:
Välj antingen [Kort] eller [Lång].

Effekter*:
Välj mellan [På] och [Av].

Uppspel.bildstorlek:
Välj mellan [HD] och [4K].

*Dessa inställningar gäller bara för BRAVIA TV-apparater som är kompatibla med de funktionerna.

OBS!

 • Denna funktion går att använda på TV-apparater med stöd för DLNA-återgivning.
 • Det går att spela upp bilder på en Wi-Fi Direct-klar TV eller nätverksklar TV (inklusive kabel-TV).
 • Om man vill ansluta den här produkten till en TV utan att använda Wi-Fi Direct måste man först registrera åtkomstpunkten.
 • Det kan ta en liten stund att visa bilderna på TV:n.
 • Det går inte att spela upp filmer på en TV via Wi-Fi. Använd en HDMI-kabel (säljs separat).