Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AF m.avtryckare (stillbilder)

Används för att ställa in om skärpan automatiskt ska ställas in när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU(Anpassade inställningar) → [AF m.avtryckare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Autofokusen aktiveras när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Autofokusen aktiveras inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Tips

  • [AF m.avtryckare]-funktionen går att använda även när punkten [Av] är inställd på [AF På].