Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.)[Fokusförstoring].
  2. Tryck på i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
  4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

  • Varje gång man trycker på i mitten, ändras förstoringen.
  • När man använder manuell skärpeinställning går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan.
  • [Fokusförstoring]-funktionen frigörs när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  • Det går att ta bilder även när bilden visas förstorad, men produkten lagrar hela bilden.
  • [Fokusförstoring]-funktionen frigörs efter tagningen.