Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

MF-hjälp (stillbilder)

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [MF-hjälp][På].
  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.
  • Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka på i mitten på styrratten.

OBS!

  • [MF-hjälp] går inte att använda vid filminspelning.
  • [MF-hjälp] går bara att använda när ett objektiv med E-fattning är monterat.