Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Lås på AF

Används för att ställa in följningsfunktionen för att hålla skärpan inställd på motivet hela tiden.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Lås på AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Inget motiv följs för att ställa in skärpan.
:
Används för att följa ett motiv och ställa in skärpan för det.
På (starta m.avtryck.):
Används för att följa ett motiv och ställa in skärpan för det när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

  • [På (starta m.avtryck.)] går bara att ställa in när punkten [Kontinuerlig AF] är inställd på [Fokusläge].